X
Kurumsal Kimlik Çalısması
Kurumsal Kimlik Çalısması

Kahramanmaraş Web Tasarım Kurumsal Kimlik Çalısması

Kurumsal kimliğin amacı, müşterilerin firmayı bir bakışta tanımasını kolaylaştırmak ve organizasyonun bakış açısını hem şirket içinde hem de şirket dışında temsil etmektir. Ayrıca kurumsal marka, şirketin profesyonel görünmesini sağlayarak müşterilere daha güvenilir bir imaj sağlar. Bu tasarımların en basiti kurumun adını arması ile birleştiren logosudur. Diğer tüm görsel iletişim unsurları, logo tasarımının temelleri üzerine kuruludur. Kurumsal kimlik, hem B2B hem de B2C pazarlamada şirketin görünürlüğünü artırarak marka bilinirliğini artırdığı için çok önemlidir. En temel tanıtım şekli olduğu için kurumsal kimlik olmadan bir şirketin tanınması ve başarılı olması neredeyse imkansızdır.

İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaya müşterilerin gözünde itibar kazandıracağı için her zaman akılda kalıcı olacak ve pazarlama etkinliğini artıracaktır. Logodan ofis tasarımına, çalışan üniformalarından ambalaj tasarımına kadar her bir işin ne kadara mal olduğu kurumsal markalaşma çalışmaları ile keşfedilmiştir. Kurumsal kimlik geliştirmenin ilk adımları kurumun renklerinin seçilmesi ve logosunun oluşturulmasıdır. Logotype, şirket kimliğinin en önemli bileşenidir. Kurumun logosu, onu güçlü, kullanışlı ve akılda kalıcı kılan ayırt edici bir görünüm sunar. Logotype oluşturulduktan sonra kurum, logotype için tasarladığı yapıdan ayrılmadan hem şirket içinde hem de şirket dışında kullanacağı çeşitli basılı içerikleri hazırlamalıdır. İşletmenin başarısı ve itibarı büyük ölçüde kurumsal markanın kalitesine bağlıdır. Diğer şirketlerin grafiklerini, renklerini veya logolarını taklit etmek, onların ürünlerini pazarlamak anlamına gelir. Bu nedenle oluşturulacak kimliğin özgün olması ve şirketi doğru bir şekilde temsil etmesi gerekmektedir.

İşletmeler kurumsal kimliklerini oluştururken, alanlarında uzman kişilerle mümkün olduğunca yakın çalışmalıdır. Çünkü kurumsal kimlik bir sanattır. Küçük ayarlamalar ve son rötuşların yanı sıra çok fazla değişiklik yapmak yorucu ve zaman alıcı olacaktır. Şirketin yeni bir kuruma dönüşen yenilenen kurumsal kimliği, bilgi ve itibar kaybına neden olacaktır. Bu nedenle işletmeyi gerçek anlamda anlatan, vermek istediği mesajı, vizyonu, misyonu ve deneyimi kapsayan kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Kurumun logosu ve yüzü görevini gören kurumsal kimlik, şirketi doğru bir şekilde temsil etmelidir.

Bir kurumsal kimlik oluştururken, işletmeler ve tasarımcılar nihai ürüne ulaşmak için sıklıkla üç süreçten geçerler. İlk adım, yapılması gereken işi belirlemektir. Şirket, tasarımcıya arzu edilen ürünleri, en önemli öncelikleri ve şirketin temel özelliklerini anlatır. Tasarımcı fikirlerini üretirken hem firmanın ihtiyaçlarını hem de en yeni trendleri dikkate alır. Firma daha sonra tasarımcının üzerinde çalıştığı projeleri kendisine sunarak onaylar. Gerekirse artık şirketin önerileri doğrultusunda çalışmalar ve planlar da geliştiriliyor. Kurumsal kimlik, markanızın değerlerinin ve “kişiliğinin” görsel bir temsilidir. Kimlik tasarımı, hedef pazarınızda belirli duyguları uyandırmaya çalışarak nihai olarak markanızın tonunu belirler. Marka kimliğiniz, kuruluşunuzun daha geniş mesajı ve hedefleriyle tutarlı olmalıdır.

Kurumsal kimliğiniz, rakiplerinizden farklılaşmanıza ve markanızı doğru konumlandırmanıza yardımcı olur. Yetenekli bir ekip tarafından oluşturulan ayırt edici bir kurumsal marka ile pazarınızdaki potansiyel müşterileri çekebilirsiniz. İşletmenizin algısını artırmak istiyorsanız, tüm kurumsal kimlik belgeleriniz için birleşik bir mesaj oluşturun. Aynı temel tasarım öğelerine ve stillerine sahip tüm öğeler, tutarlı bir kurumsal kimlik seti oluşturmak için birlikte çalışmalıdır.

Kurumsal kimlik kiti kurmak, marka bilinirliğini artıracak tüm pazarlama materyallerinizin belirgin bir şekilde sergilenmesini sağlamaya yardımcı olur. Büyük işletmelerin oluşturduğu ve şirketin yüzü olan kurumsal imajın altında bir kurumsal kimlik firması tarafından kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Markanızı tanıtmak, farkındalığını artırmak ve itibar yönetimi yoluyla marka değeri oluşturmak istiyorsanız, kurumsallığın değerini anlayan profesyonel bir kurumsal kimlik ajansıyla çalışmak çok önemlidir. Bu konuda firmamız her zaman yanınızda olacaktır.